SOHU Vũng Tàu chuyên thực hiện chiến dịch marketing trực tuyến, bán hàng online, SEO google, chạy quảng cáo google, facebook, thiết kế website, chụp hình sản phẩm, thương hiệu.

Giới thiệu về SOHU Vũng Tàu

Đưa các giải pháp công nghệ thông tin vào cuộc sống, đặc biệt là quá trình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, Phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp

Đội ngũ nhân sự


Giới thiệu về SOHU Vũng Tàu
Lê Thanh Sơn
Phụ trách: Code
Kỹ năng: C#, ASP.NET, HTML, CSS, MS SQL server
Giới thiệu về SOHU Vũng Tàu
Lê Đặng Hồng Phúc
Phụ trách: SEO, video
Kỹ năng: SEO, copywriting, video processing and effect
Giới thiệu về SOHU Vũng Tàu
Lê Nguyễn Hoàng Vũ
Phụ trách: Photography
Kỹ năng: Photography Software and Hardware, Adobe Photoshop, Adobe illustrator
Giới thiệu về SOHU Vũng Tàu
Nguyễn Trần Khánh Linh
Phụ trách: Design
Kỹ năng: Design banner and cartoon, Adobe Photoshop, Adobe illustrator

Dịch vụ


Quản trị, viết bài copywriting

Quản trị, viết bài copywriting

1.000.000 đồng

Chụp hình, quay phim sản phẩm, dịch vụ

Chụp hình, quay phim sản phẩm, dịch vụ

3.000.000 đồng

Thiết kế website

Thiết kế website

5.000.000 đồng

Setup hệ thống bán hàng trực tuyến

Setup hệ thống bán hàng trực tuyến

30.000.000 đồng

Viết chương trình quản lý theo yêu cầu

Viết chương trình quản lý theo yêu cầu

5.000.000 đồng

Chạy quảng cáo google, facebook

Chạy quảng cáo google, facebook

2.000.000 đồng

Khách hàng của chúng tôi


Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi
Khách hàng của chúng tôi